Postulaty

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w dziedzinie:

  1. Promowania idei finansowania społecznościowego;
  2. Krzewienia działalności charytatywnej;
  3. Dążenie do poprawy legislacji w zakresie ustawodawstwa dotyczącego zbiórek publicznych;
  4. Wspieranie inicjatyw społeczeństwa sieciowego;
  5. Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania finansowania;
  6. Promocja przedsiębiorczości;
  7. Wspieranie drobnych inwestorów na rynku kapitałowym;
  8. Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości.

Obszary szczególnego zainteresowania Członków PTC, które będą przedmiotem prac i przełożą się na sformułowanie postulatów oraz podjęcie odpowiednich działań:

Obszar prawno-administracyjny

Wpływ na otoczenie prawno-administracyjne i inicjowanie zmian, które umożliwią powszechny dostęp do finansowania inicjatyw społecznych, charytatywnych i przedsięwzięć biznesowych.

Obszar informacyjno-edukacyjny

Dostarczenie informacji, a także edukacja i promocja finansowania społecznościowego jako mechanizmu pozyskiwania kapitału.

Obszar kształtowania środowiska do rozwoju

Wypracowanie zasad, dobrych praktyk, wytycznych i narzędzi mających na celu ochronę inwestorów, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, zwiększanie wiarygodności pomysłodawców i kształtowanie uwarunkowań do rozwoju finansowania społecznościowego.

  • RSS
  • Facebook