Dołącz do nas!

Jeżeli chcesz wesprzeć inicjatywę uwolnienia dobrych pomysłów, dzięki powszechnemu dostępowi do pozyskiwania finansowania społecznościowego i aktywnie działać na rzecz realizacji celów Polskiego Towarzystwa Crowdfundingu – dołącz do nas!

Stowarzyszenie ma charakter otwarty i zaprasza każdego do wstąpienia w jego szeregi. Szczegółowe informacje dotyczące członkostwa osób prawnych zostaną podane do wiadomości w najbliższym czasie.

Twoje imię i nazwisko (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Reprezentowana organizacja/firma/instytucja i stanowisko (wymagane)

Powody zainteresowania pracą stowarzysznia i możliwości wspierania jego prac

Oświadczam, że zapoznałem/am się ze Statutem PTC, akceptuję jego postanowienia i deklaruję aktywny udział w pracach Stowarzyszenia.

  • RSS
  • Facebook