Apel do ministra Michała Boniego

Posted on Czerwiec 20, 2012 | 0 comments

Apel do Ministra Boniego

Po publikacji propozycji nowelizacji ustawy o zbiórkach publicznych, Polskie Towarzystwo Crowdfundingu wystosowało otwarty apel do ministra Michała Boniego. Apel dostępny jest na stronie apel.crowdfunding.pl, zachęcamy do zapoznania się z jego treścią i poparcia!

Kategorycznie protestujemy przeciwko przedstawionej przez Pana propozycji zmiany ustawy o zbiórkach publicznych. Mamy jednak nadzieję, że w odpowiedzi na apele organizacji pozarządowych i Internautów wycofa Pan złożoną w Sejmie poprawkę oraz we współpracy ze stroną społeczną rozpocznie prace nad taką zmianą polskiego prawa, by finansowanie społecznościowe rozwijało się z korzyścią dla innowacyjności, przedsiębiorczości i dobra wspólnego.

Apel poparło ponad 600 osób i był to jeden ze środków, który doprowadził do odrzucenia przez Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych projektu nowelizacji ustawy o zbiórkach publicznych. Dziękujemy za okazane wsparcie!

Dodaj komentarz

  • RSS
  • Facebook